2014-03-05


Martxoak 15

Programa:
09:00tan Talde Buruen Bilera
09:30tan Izenematearen formalizazioa
10:30tan Txapelketaren hasiera. Sailkatze mangak (baldintzen arabera)
13:30tan Final laurdenak eta finalerdiak.
14:30tan Finalak.

15:00tan Sari banaketa eta zozketa

Programa:
09:00h. Reunión de Jefes de Equipo.
09:30h. Formalización de inscripciones.
10:30h. Inicio de la competición. Mangas eliminatorias (dependiendo de las condiciones)
13:30h. Cuartos de final y semifinales
14:30h. Finales
15:00h. Entrega de premios y sorteo

Izenemateak: 
Izenemateak 2.014ko martxoaren 11, asteartea, arratsaldeko 20:00ak baino lehen beharko dute emanak
izan posta elektronikoz Euskal Kanoe Federaziora bere helbidean info@fvpiraguismo.org. Data honen
ondorengo izenemateak ez dute zertan onartuak izan beharko.

Izenemateen baieztapena eta aldaketak:
Talde buruek, beraien kirolarien partehartzea baieztatu  beharko dute, martxoaren 15 lraunbata, goizeko
09:30h-ak baino lehen.

Inscripciones: 
Las inscripciones deberán comunicarse por email a la Federación Vasca de Piragüismo antes de las 20:00
horas del martes 11 de marzo de 2014 en la dirección  de correo electrónico info@fvpiraguismo.org, pudiendo ser rechazadas todas aquellas inscripciones que se  reciban con posterioridad a la hora y fechas indicadas.

Confirmación y modificación de Inscripciones: 
Los Jefes de Equipo deberán confirmar la participación de sus palistas, el sábado día 15 de marzo, antes de las 09:30h.

Oharrak eta informazio gehigarria: 
Lekeitioko Isuntza hondartzako olatuak baldintza zehatzekin funtzionatzen du, horregatik, antolakuntzak
erreferentziazko data bat jarri du ( martxoak 15a) eta froga atzeratu behar balitz ondorengo bi larunbatetara
pasatuko da. Martxoaren 12an, asteazkena, erabakiko da martxoak 15eko datarekin aurrera jarraitzen dugun edo atzeratu egiten den. Atzeratu ezkero izena eman dutenei, federazioei eta autoritateei abisatuko zaie. Txapelketa “Formatu Laburrean” antolatuko da itsasaldiaren baldintzei probetxua ateratzeko.
Parte-hartzaileentzat aldagela eta dutxak egongo dira. Atoia (erremolkea) edo elkarteko furgoneta ekartzeko asmoa dutenek mesedez aurrez abisatu lekua  antolatzeko.

Parte-hartzaile guztien artean materialaren zozketa  egongo da.

Izenematea doakoa da.

Notas e información adicional: 
La ola de la playa Isuntza de Lekeitio funciona con condiciones concretas y por esa razón la organización
marca una fecha de referencia (15 de marzo) y dos sábados posteriores por si hubiera que retrasar la
prueba. El miércoles 12 de marzo de decidirá si se sigue adelante con la fecha del 15 de marzo o se aplaza,
avisando a todos los inscritos, a las federaciones y a las autoridades competentes.
La competición se organizara en “Formato Corto” para poder aprovechar las condiciones de marea. Habrá vestuarios y duchas a disposición de los participantes. Los clubes que lleven remolque o furgoneta de club por favor avisar antes para organizar el estacionamiento. Habrá sorteo de material entre todos/as los participantes inscritos/as.

La inscripción a la prueba es gratuita.


No hay comentarios: